Geen Historische Motor GP Eext in 2017

Ga je mee naar het TT Festival?
06/12/2017
Zomerfeest Eext 2017 – 26 augustus
08/05/2017

Geen Historische Motor GP Eext in 2017

Onderstaande brief zal in de avond van 28 juni, in heel Eext op de mat vallen.

Eext, 28 juni 2017

Beste inwoners van Eext,

Middels deze brief willen wij u graag “persoonlijk” informeren over het feit dat we het komende jaar geen GP Eext zullen gaan organiseren.

Tijdens de jaarvergadering in maart van dit jaar spraken we met elkaar af de GP Eext in 2017 anders op te zetten. Dat zijn hele operaties. En het lukt alleen als iedereen de schouders er onder zet. Er moet van alles opnieuw worden bedacht en uitgevonden; veiligheidsplan, verkeer en parkeerplan, calamiteitenplannen, nieuwe circuit, nieuwe indeling, looprouting etc. We constateren dat er door velen erg hard wordt gewerkt. Maar voor een evenement ben je ook draagvlak nodig. Draagvlak van mensen die je willen helpen bij het organiseren, opbouwen etc. Draagvlag van donateurs en sponsoren, draagvlak van deelnemers en uiteraard draagvlak van inwoners van Eext.

We hebben voor 2017 geen hoofdsponsor kunnen vinden en we kunnen niet beschikken over de inkomsten van Thialf. Vorig jaar hadden we door weersomstandigheden minder bezoekers en ook de onkosten van de OTR was iets hoger dan begroot. Financieel hebben we dus een gat te dichten. Dit dachten we te doen door samen met catering Teuben de catering uit te voeren tijdens het TT festival.

Daar waar we iedere dag ongeveer 40 personen nodig waren, hadden zich er gemiddeld nog geen 10 per avond aangemeld. Uiteindelijk kunnen we het er lang met elkaar over hebben, maar de eindconclusie is dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is om een GP voor historische motoren en randactiviteiten in Eext te organiseren.

Er is bij ons geen enkel verwijt naar het dorp. We hebben ons zelf ook een spiegel voorgehouden. Het zou best kunnen dat we in 2018 een totaal evenement gaan organiseren waarbij er veel meer activiteiten zullen zijn voor u als dorpsgenoten. Waarbij er misschien ook nog wel ruimte is voor een motorsportevenement. Er is echter tijd nodig voor bezinning.

Om het zomerfeestweekend niet in stilte voor te laten gaan zijn wij voornemens om een feestavond te organiseren. Dit zullen we doen op zaterdagavond 26 augustus. Zoals genoemd heeft een klein groepje mensen ons geholpen tijden het TT festival. Het geld wat dit heeft opgeleverd willen we volledig ten goede laten komen van deze feestavond. We zullen u de komende tijd nader informeren. Uiteraard is alle hulp welkom.

Inmiddels is er vergunning afgegeven voor GP radio. Deze evenementenomroep zal naar verwachting in de lucht zijn tijdens het zomerfeestweekend.

Wij danken een ieder die de afgelopen jaren ons heeft geholpen met welke activiteit dan ook.

Namens het bestuur,
Albert, Cor, Koop, Marcel, Henk, Andries, Geert Jan, Steven, Linda, Jan, Martijn1с интерессумка apple