Info voor deelnemers

Deelnemers HMV 2013
02/15/2014
Info voor pers
02/15/2014

Info voor deelnemers

Het bestuur van de GP Eext doet ieder jaar haar best om het een ieder zo goed als mogelijk naar de zin te maken. Deelnemers zijn voor ons erg belangrijk. Naast een veilig circuit en goed opgeleide baancommissarissen doen we ook ons best om accommodaties en faciliteiten zo goed al mogelijk aan U aan te bieden. De basis daarvoor wordt gelegd met een goed rennerskwartier / camping. Hiervoor wordt jaarlijks de ijsbaan aan de Gieterstraat gebruikt.

DE CAMPING / RENNERSKWARTIER

De camping is gevestigd op de IJsbaan. U kunt vanaf Woensdag 19 augustus vanaf 13.00 t/m maandag 24 augustus 12.00 uur gratis op de camping staan. Het bestuur van de ijsvereniging heeft gezorgd voor extra stroompunten. Uiteraard moet U in overleg met elkaar dit “verlengen”.

TOILETTEN

In de kantine van de ijsvereniging kunt U gebruik maken van de toiletten. Daarnaast zijn nog een aantal toiletten geplaatst. Het wordt erg gewaardeerd, wanneer U in overleg met elkaar deze toiletten netjes en schoon houd. Materialen hiervoor zullen door ons ter beschikking worden gesteld.

DOUCHES

U kunt zich douchen in de kleedaccommodatie van de voetbalvereniging. Deze kunt U vinden door de bordjes “Douches” volgen.  

SUPERMARKT

Aan de stationsstraat te Eext is een kleine supermarkt (onze winkel) gevestigd. In Gieten bevindt zich een grote C 1000 winkel.

BENZINETANKSTATION / GARAGE

Aan de Hoofdstraat is het tankstation van autobedrijf Okken. Hier kunt U 24 uur per dag tanken. Denkt U er wel aan dat autobedrijf Okken gelegen is aan het circuit en dus direct na de GP (nog) niet te bereiken is. Een eventueel alternatief is Tankstation Okken in Gieten, deze is gelegen bij de snelweg.

Sleutelen aan Uw voertuigen is uiteraard toegestaan. Wij verzoeken U wel rekenschap te houden met de huidige geldende milieuwetgeving. Op de camping zijn 2 vaten geplaatst. Hierin kan U, uw afgewerkte olie gratis deponeren. Naast de kantine zal een brandblusser worden geplaatst

BARBECUEN

Barbecuen is toegestaan open vuren en kampvuren niet.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN MEDEDELINGEN

Op de camping is een publicatiebord geplaatst met hierop de laatste mededelingen betreffende de verschillende activiteiten. Uiteraard staan hierop ook de actuele informatie van de dienstdoende huisarts, telefoonnummer waarop de organisatie is te bereiken, alarmnummers etc.

 • Doktersdienst:   0900-1120112
 • Brandweer, Ambulance en Politie: 112
 • Apotheek Gieten : 0592 – 265685
 • Politie: 0900 8844
 • Organisatie GP Eext: 0592-261805

Algemene gedragsregels

 1. De Stichting Historische Motor GP Eext, De Historische Motorsport Vereniging, de ijsvereniging of welke vereniging dan ook, noch enig vrijwilliger of medewerker, zijn tegenover deelnemers en of publiek niet aansprakelijk voor schade of ongevallen, welke wordt geleden tijdens de “GP Eext” Op het circuit is het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) van toepassing.
 2. Het is verboden dieren op of langs het circuit los te laten lopen. U bent aansprakelijk voor eventuele gevolgen.
 3. Orders / aanwijzingen van politie, medewerkers van de stichting Historische Motor GP Eext, baan- en of wedstrijdcommissarissen dient u Onmiddellijk op te volgen. Zo niet, dan volgt verwijdering van en of langs de baan.

Paddock voorschriften

 1. De maximum snelheid op in het rennerskwartier, op de wegen naar het circuit en vanaf het circuit bedraagt stapvoets.
 2. De toegangsweg tot het ‘Parc-Fermé’ dient ten allen tijde te worden vrijgehouden.
 3. Huisdieren zijn op het rennerskwartier toegestaan, mits zij niet voor overlast zorgen.

Milieu en hygiëne voorschriften

 1. Voertuigen waaraan onderhoud wordt gepleegd dienen voorzien te zijn van een milieumat.
 2. Afgewerkte olie dient in de daarvoor bestemde olievaten te worden gedeponeerd.
 3. Banden en accu’s mogen niet worden achtergelaten op de terreinen van het circuit.
 4. Gelieve afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 5. Laat na gebruik douches en toiletten schoon achter.