Info voor publiek

Info voor pers
02/15/2014
Info voor sponsoren
02/15/2014

Info voor publiek

Ieder jaar komen er weer duizenden toeschouwers naar de GP Eext. Eigenlijk kunnen het er nooit genoeg zijn. Maar bij motorsport horen spelregels. Voor deelnemers maar ook voor publiek. Als iedereen zich aan de spelregels houdt die voor hem of haar gelden is de kans het groots dat iedereen weer een prachtige motorsportdag beleefd.

Klik HIER voor plattegrond GP Eext 2014
Klik voor HIER laatste nieuws GP Eext
 

Spelregels voor het publiek

  1. De Stichting Historische Motor GP Eext, De Historische Motorsport vereniging, of welke vereniging dan ook, noch enig vrijwilliger of medewerker, zijn tegenover deelnemers en of publiek of ieder ander, hun erven of rechtverkrijgenden niet aansprakelijk voor schade of ongevallen, welke wordt geleden tijdens de “GP Eext” of de activiteiten georganiseerd tijdens “De GP Eext” te Eext, direct of indirect of op welke wijze dan ook wordt geleden, inclusief de daaruit voorvloeiende gevolgschade. Dit geldt ook voor mogelijke schade, als gevolg van annulering van het evenement. Deelnemers en publiek doen dus mee of zijn aanwezig voor eigen risico.
  2. Het oversteken van de baan, tijdens de “GP Eext” of het zich daarop bevinden is tijdens de trainingen en de wedstrijden ten strengste verboden.
  3. Men dient ten allen tijde achter de afzettingen te blijven.
  4. Elke bezoeker met minderjarige kinderen neemt de verplichting op zich de kinderen onder strenge controle te houden.
  5. Het gooien van afval op de baan is strafbaar. Ongelukken die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de veroorzaker(s).
  6. Het is verboden dieren op of langs het circuit los te laten lopen. U bent aansprakelijk voor eventuele gevolgen.
  7. Orders van politie, baan- en of wedstrijdcommissarissen dient u Onmiddellijk op te volgen. Zo niet, dan volgt verwijdering van en of langs de baan.

Klassenindeling van de HMV 2014

 
50 cc klasse
Motorfietsen, zowel twee- als viertakt, met een cilinderinhoud t/m 50 cc en met het bouwjaar t/m 1972.
Nummerplaten: Wit veld met zwarte cijfers.

125 cc klasse
Motorfietsen, zowel twee- als viertakt, met een cilinderinhoud t/m 125 cc en met het bouwjaar t/m 1965.
Nummerplaten: Groen veld met witte cijfers.

125 cc-veteranen klasse
Motorfietsen, zowel twee- als viertakt, met een cilinderinhoud t/m 125 cc, met het bouwjaar t/m 1954 en het tijdsbeeld getrouw weergeven.
Nummerplaten: Groen veld met witte cijfers.

250 cc klasse
Motorfietsen, zowel twee- als viertakt, met een cilinderinhoud t/m 250 cc en met het bouwjaar t/m 1965.
Nummerplaten: Geel veld met zwarte cijfers.

350 cc klasse
Motorfietsen, zowel twee- als viertakt, met een cilinderinhoud t/m 350 cc en met het bouwjaar t/m 1965.
Nummerplaten: Rood veld met witte cijfers.

500 cc- klasse
Motorfietsen, zowel twee- als viertakt, met een cilinderinhoud t/m 500 cc en met het bouwjaar t/m 1965.
En gedoogde motorfietsen met een onbegrensde cilinderinhoud welke in 2002 bij de HMV hebben gereden.
Nummerplaten: Zwart veld met witte cijfers.

Pré 50 klasse
Motorfietsen, zowel twee- als viertakt, met een cilinderinhoud t/m 500 cc, met het bouwjaar t/m 1949 en het tijdsbeeld getrouw weergeven. En de bij uitzondering door het bestuur toegelaten motorfietsen.
Nummerplaten: Wit veld met rode cijfers.

Zijspanklasse
Motorfietsen, zowel twee- als viertakt, met een zijspanwagen welke links of rechts gemonteerd mag zijn en met het bouwjaar t/m 1972. De cilinderinhoud is van 500 cc t/m 750 cc. De wielmaat is vrij en met normale motorbanden. En de motorfietsen met zijspan welke begin 2003 door de HMV zijn toegelaten of gedoogd.
Nummerplaten: Vrij.