Twee VIP kaarten winnen voor de GP Eext 2016?
01/13/2015
Programma HMV 2015
02/17/2015

MON Regelement

De rit wordt georganiseerd volgens het Offroadreglement van de MON en de aanvullende bepalingen van de organisator. Door ondertekening dezes verklaart de deelnemer de regelementen te kennen en te respecteren, en bevestigd dat hij/zij noch de MON en/of haar officials, noch de organisatie en/of haar medewerkers, noch enig andere deelnemer aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen, voortvloeiende uit deelname aan de Off the Road rit en zal het parcour alleen berijden tijdens de Off the Road rit op onderstaande datum. Door ondertekening dezes verklaard ondergetekende dat zijn motorfiets voldoet aan de wettelijke eisen en dat deelname uitsluitend voor eigen risico geschied.  Deelnemer verklaart dat zijn/haar rijkentekenbewijs en verzekering in orde zijn van het voertuig waarmee wordt deelgenomen aan deze Off the Road rit.

Lees hier het volledige regelement: http://mon.nl/wp-content/uploads/2014/02/Off-road-Reglement-2014-versie-1-1.pdf